نمایش یک نتیجه

خرمای مضافتی

ریال800.000
  • رطب مضافتی بم مرغوب‌ترین نوع مضافتی است
  • دراستان کرمان شهرستان بم رشدمی کند.
  • این نوع خرما، بین 2.5 الی 4.5 سانتی متر می باشد